Āgenskalna tirgus – Siltumnīca
Nometņu iela 64, Rīga
9.07.2023.
Uz riņķi darbnīcā apmeklētāji risinās skaņas un attēla mijiedarbību. Katrs darbnīcas apmeklētajs apgūs kā radīt kasetes cilpu (tape-loop) un būs jārada zīmējums kasetes formātā, sekojot darbnīcas vadītāja norādījumiem.
Darbnīcu finansiāli atbalsta Rīgas dome.
Iemūžināja Paula Terehova
//ENG//
Circle Tail is a workshop that deal with sound and image. Participants will learn how to make a tape-loop and they'll be invited to draw in the cassette format, following a suggestion that will be given during the workshop. There is no need to have any skills in both fields.
The workshop is financially supported by Riga City Council.
Captured by Paula Terehova​​​​​​​
Back to Top